Zaznacz stronę

Aktualności

W ramach organizacji turnieju PROCAM Cup 2017 przy współpracy z BASF Polska, wszystkie 30 drużyn, które wezmą udział w turnieju zostały zaproszone do udziału w konkursie plastycznym pn. „Praca rolnika – najcenniejsza praca na Ziemi”.

Praca może zostać wykonana techniką dowolną. Każdy uczestnik, szkoła, drużyna mogą wykonać dowolną ilość prac. Prace mogą zostać wykonane indywidualnie lub grupowo.

Nabór prac odbywać się będzie podczas turniejów eliminacyjnych PROCAM Cup 2017.

W konkursie udział wziąć mogą uczniowie klas IV-VI ze szkół, które biorą udział w turnieju PROCAM Cup 2017.

W przypadku drużyn skompletowanych z zawodników będących uczniami różnych szkół, dopuszczalne jest przygotowanie prac przez wszystkie placówki oświaty, których podopieczni biorą udział w turnieju sportowym PROCAM Cup 2017.

Prace konkursowe, o tematyce „Praca rolnika – najcenniejsza praca na Ziemi”, należy złożyć w Biurze Turnieju podczas rejestracji uczestników. Prace mogą zostać dostarczone przez ich autora lub przedstawiciela, np. trenera lub opiekuna drużyny. Prace powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora (w przypadku grupy – imiona i nazwiska autorów), klasę, nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy do autora lub lidera grupy.

Spośród zebranych w Biurze Turnieju prac, komisja konkursowa podczas każdego turnieju eliminacyjnego wybierze najlepszą, a jej autor wygra dla swojej klasy/szkoły (grupa około 20 osób) bilety wstępu wraz z lekcją chemii w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (dojazd we własnym zakresie).

Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest firma BASF POLSKA. Partnerem konkursu jest firma PROCAM.

W razie pytań, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 512 181 150.

 

Uwaga:

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody autora (autorów) na publikowanie prac na stronach internetowych organizatorów i partnerów turnieju PROCAM Cup 2017 oraz portalach społecznościowych wraz z publikacją imienia i nazwiska autora (autorów), klasy i szkoły.

ORGANIZATOR

Organizator
WSPÓŁORGANIZATOR

WYKONAWCA

PATRONAT

PARTNER TECHNICZNY