Regulamin

REGULAMIN III OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU DLA DZIECI PROCAM CUP 2019 WE WSPÓŁPRACY Z BASF POLSKA

1. Cel turnieju

Impreza wizerunkowa, mająca na celu budowanie pozytywnego postrzegania firmy PROCAM wśród grupy docelowej, poprzez organizację turnieju promowane będą takie postawy jak gra zespołowa i rywalizacja w duchu zasad fair play oraz wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

2. Terminy i miejsca zawodów
 • 7 maja – Ujeździec Wielki (Dolnośląskie)
 • 9 maja – Mosina (Wielkopolskie)
 • 15 maja – Pyrzyce (Zachodniopomorskie)
 • 17 maja – Subkowy (Pomorskie)
 • 22 maja – Krupe (Lubelskie)
 • 24 maja – Dobre Miasto (Warmińsko-Mazurskie)
 • 16 czerwca – Wielki Finał Kołobrzeg (Zachodniopomorskie)
3. Uczestnictwo

a. amatorskie kluby sportowe lub szkoły z terenów wiejskich – dzieci rocznik 2008 i młodsi, wiek 10 – 11 lat, szkoły podstawowe i kluby sportowe – nieprofesjonaliści.

b. naboru zespołów dokona przedstawiciel organizatora. W skład każdego zespołu wchodzą chłopcy rocznika 2008 i młodsi lub dziewczęta rocznik 2007 i młodsze. Każdy zespół liczy maksymalnie 15 zawodników + 3 opiekunów.  Mogą występować zespoły mieszane.

c. warunkiem uczestnictwa jest:
–   zgłoszenie zespołu e-mailem na obowiązujących drukach
–   potwierdzenie zespołu przez Komisję ds. Rekrutacji Turnieju (decyduje m.in. data zgłoszenia zespołu – „kto pierwszy, ten lepszy”)
–   posiadanie podczas turnieju aktualnych badań lekarskich
–   zgoda rodzica/opiekuna prawnego

4. Zasady turnieju

a. w etapie regionalnym rozegranych zostanie 6 turniejów z udziałem 6 zespołów. Zwycięzcy 6 turniejów regionalnych awansują do finału głównego, który rozegrany zostanie na wyznaczonym boisku w Kołobrzegu (stadion główny)

b. o miejscu w rozgrywkach decyduje:

 • ilość zdobytych punktów (zwycięstwo –3 pkt, remis- 1 pkt, przegrana 0 pkt)
 • bezpośredni pojedynek
 • większa ilość strzelonych bramek
 • ogólna różnica bramek
5. Nagrody i wyróżnienia

 a. wszystkie zespoły startujące w turnieju otrzymają komplet strojów piłkarskich z logotypem sponsora (13 + 2 bramkarskie w tym spodenki, koszulka, getry), wszyscy zawodnicy startujący w turniejach regionalnych otrzymają pamiątkowe medale, zespoły – puchary oraz wybrany zostanie najlepszy zawodnik z każdej drużyny podczas każdego turnieju, który otrzyma pamiątkową statuetkę i nagrodę rzeczową w postaci torby sportowej z logo sponsora.
Podczas każdego turnieju regionalnego i finałowego organizator zapewnia obsługę sędziowską, opiekę medyczną, napoje oraz wyżywienie dla uczestników.

b. zwycięzca Turnieju Finałowego otrzyma główne trofeum PROCAM CUP 2019, zawodnicy i opiekunowie złote medale, nagrody rzeczowe w postaci kompletu dresów piłkarskich oraz voucher wstępu na mecz Reprezentacji Polski.

c. drugi zespół Turnieju Finałowego otrzyma puchar, srebrne medale oraz 15 piłek.

d. trzeci zespół Turnieju Finałowego otrzyma puchar, brązowe medale oraz 10 piłek.

e. pozostałe zespoły Turnieju Finałowego otrzymają pamiątkowe puchary, medale i po 5 piłek.

f. zostanie wybrana najlepsza ,,6″ Turnieju Finałowego z każdej drużyny po jednym zawodniku, którzy otrzymają pamiątkowe statuetki i torby sportowe.

6. Protesty

a. protesty przyjmowane są przez organizatorów tylko podczas trwania turnieju

b. przy składaniu wniosku wnioskodawca jest zobowiązany podać dane dotyczące zawodnika, co do którego wnosi się protest, tj.: imię, nazwisko, rocznik lub drużynę w której występował

c. w przypadku wystąpienia w danym meczu zawodnika nieuprawnionego, mecz zostanie zweryfikowany na korzyść drużyny przeciwnej 0:3 v/o

7. Postanowienia końcowe

a. wszyscy uczestnicy turnieju ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków,

b. rozstrzyganie spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Skrócone przepisy gry

Skrócone przepisy gry

1. Zasady ogólne:

– w każdym turnieju udział bierze 6 zespołów, system gry „każdy z każdym”
– czas gry w turniejach regionalnych wynosi 2 x 7 minut (przerwa 1 minuta)
– czas gry w Wielkim Finale wynosi 2 x 10 minut (przerwa 1 minuta)
– zawody prowadzi wyznaczony sędzia
– turniej odbywa się na boiskach typu Orlik o wymiarach 50-60 m x 26-36 m lub stadionach (organizator zastrzega sobie prawo rozegrania turnieju w hali sportowej w przypadku złych warunków atmosferycznych lub działań losowych)
– bramka ma wymiary 2 x 5 m
– piłka nożna „4”
– nie obowiązuje przepis o spalonym
– piłka która opuści pole gry poza linię boczną, wznowienie następuje nogą poprzez zagranie piłki stojącej na lub poza linią, odległość przeciwnika
2 m
– jeżeli piłka opuści linie bramkową, wznowienie następuje w dowolny sposób (ręką lub nogą), piłka musi być zagrana w obrębie własnej połowy boiska
– pozostałe przepisy zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną

2. Zawodnicy:

– drużyna liczy z rezerwowymi max 15 zawodników w turnieju
– w grze bezpośrednio bierze udział 7 zawodników w tym bramkarz (6+1)
– ilość zmian w trakcie meczu dowolna, zmiany tzw. hokejowe w wyznaczonym miejscu z własnej strefy rezerwowych
– gra zostaje przerwana przez sędziego kiedy na boisku pozostaje tylko 4 zawodników jednej drużyny (w tym bramkarz). Wynik takiego spotkania:
a) pozostaje bez zmian jeżeli prowadził zespół nie ukarany,
b) w wypadku remisu lub przegrywania przez zespół nie ukarany, wynik po przerwaniu meczu weryfikuje się na 3 : 0 jako walkower dla nie ukaranych,

3. Gra niedozwolona:

– jak w przepisach PZPN

4. Kary:

– za niesportowe zachowanie lub przewinienie sędzia karze zawodników „żółtą kartką” lub „czerwoną kartką”,
– przy ukaraniu drużyny karą 2 minut przy żółtej kartce, po stracie bramki w tym czasie przez tą drużynę, zawodnik wykluczony wraca do gry, wyjątek – nie liczy się jako bramka zdobyta sytuacji gdy faul ukarany jest rzutem karnym, dopiero następna bramka upoważnia do powrotu na boisko
– kara „czerwonej kartki” dyskwalifikuje zawodnika do końca meczu. Po upływie 2 minut w miejsce zawodnika ukaranego może wejść zawodnik rezerwowy. Ponadto zawodnik ukarany „czerwona kartką” jest odsunięty od następnego meczu.
– za zachowania brutalne i obraźliwe następuje dyskwalifikacja zawodnika i po upływie 2 minut w miejsce ukaranego może wejść rezerwowy zawodnik (nie po stracie bramki).
Ukarany zawodnik dyskwalifikacją nie ma prawa brać udziału w meczach już do końca danego turnieju, oraz zasiadać na ławce rezerwowych.
– druga żółta kartka jest równoznaczna z otrzymaniem kary „czerwonej kartki”
– trener, kierownik drużyny lub zawodnik rezerwowy może zostać ukarany karą żółtej lub czerwonej kartki lub dyskwalifikacji z turnieju. Boisko opuszcza dowolny gracz z pola. Powrót na boisko jak przy ukaraniu zawodnika grającego.

5. Rozstrzygnięcia końcowe:

1)
– przy walkowerze przyznaje się wynik 3:0 dla drużyny, która stawiła się na mecz,
– w rozgrywkach grupowych przy równej ilości punktów zdobytej przez dwie lub więcej drużyn bierze się pod uwagę:
a) bezpośredni pojedynek,
b) ilość bramek zdobytych,
c) w ostateczności jeżeli niemożliwe staje się wyłonienie zwycięzcy zarządza się losowanie lub rzuty karne

2) Przy ilości drużyn 3 lub więcej z taką samą ilością punktów sporządza się tzw. „małą tabelkę” i bierze się pod uwagę:
a) ilość bramek zdobytych
b) różnicę bramek
c) w ostateczności jeżeli niemożliwe staje się wyłonienie zwycięzcy zarządza się losowanie

Interpretacja przepisów jak i regulaminu rozgrywek należy do organizatora zawodów!

ORGANIZATOR

Organizator

Partner - PRODUCENT PREPARATÓW:

WYKONAWCA

PATRONAT

OFICJALNY PARTNER:

Facebook